Entreprenørarbejde

– Jordarbejde f.eks. planering af et jordareal
– Udgravning til f.eks. stalde og parcelhus
– Oprensning af søer
– Dræning
– Grubning og fræsning af jordarealer